Home » Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Met het bezoeken van deze website, participatie op de sociale media kanalen welke beheerd door Stichting Vredesonderwijs Nederland en het gebruik van het door Stichting Vredesonderwijs Nederland verspreide informatiemateriaal gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Stichting Vredesonderwijs Nederland behoudt zich het recht de disclaimer aan te passen.

Algemeen

Stichting Vredesonderwijs Nederland (hierna te noemen; Stichting V.N.) is een initiatief zonder politieke kleur of commercieel belang en distantieert zich uitdrukkelijk van racisme, agressie, geweld en vernielingen.

Inhoud

Stichting V.N. hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het inrichten en beheren van de webpagina en accounts op sociale media. Er kan echter nimmer garantie worden gegeven voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de desbetreffende gegevens, informatie of meningen. Zodoende kan er op geen enkele manier en om geen enkele reden een beroep op worden gedaan op de inhoud van de webpagina.

Stichting V.N. biedt eenieder de mogelijkheid om informatie in te zenden voor publicatie. De redactie houdt zich voorbehouden om deze informatie te herschrijven of aan te vullen en is niet verplicht om elk ingezonden stuk te publiceren. Sommige hyperlinks van deze website kunnen verwijzen naar websites van derden. Stichting V.N. heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. De redactie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.

Copyright

De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gedistribueerd of verspreid, anders dan via de daarvoor bestemde sharebuttons welke bij elk artikel en op elke pagina worden weergegeven. De inhoud van deze website mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mag nimmer tegen vergoeding aan derden beschikbaar worden gesteld.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting V.N. is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal, etc. anders dan bij vreedzame demonstraties zonder commerciële doeleinden of politieke kleur.

 

November 2015