Home » Geschied-en-is » Oorlogsleugens & Liegneuzen

Oorlogsleugens & Liegneuzen

Liegneuzen zijn propagandamakers die alle trucs gebruiken die ze kennen en weten ook heel goed hoe mensenhersens werken. Deze ‘geheugenspecialisten’ weten goed op welke manier ze de hersens voor de gek kunnen houden. Ook al denk je van jezelf.. ‘daar trap ik niet in’ dan word je tóch nog het slachtoffer van deze hersenknutselaars. Zij slagen er eigenlijk altijd in de mensen iets anders te laten geloven dan er werkelijk gebeurt is, ze zorgen met hun nep-waarheid voor een ‘vals bewustzijn’.

Niet zo heel lang geleden is er in Nederland een onderzoek gedaan naar de manier hoe hersens werken. Toen bleek dat het helemaal niet zo moeilijk was om mensen iets anders te laten geloven. Vooral ‘waarheden’ die heel gruwelijk en erg bloederig waren maar nooit gebeurd waren werden heel makkelijk geloofd. Vooral kinderen zijn daarvan het slachtoffer. Meer dan de helft van alle kinderen (52%) en éénvijfde van alle volwassenen (20%) geloofden de valse waarheden. Helemaal gek was wel dat de meeste kinderen en volwassenen niet wilden geloven dat ze voorgelogen waren en bleven geloven in de leugens!

Oorlog wordt op recept gemaakt! Oorlogsmakers kunnen uit alle landen komen en elke huidskleur of geloof hebben. Er bestaat niet één speciaal soort ‘dadervolk’. Oorlogsmakers kunnen bijvoorbeeld nét zo goed uit Engeland, maar óók uit Frankrijk, Rusland, Duitsland, Nederland of Amerika komen.