Home » Doel

Doel

De stichting heeft als doel: het – op basis van het vrijdenkersprincipe – verzorgen van gastlezingen op het gebied van vredesonderwijs binnen Nederland in het basis- en middelbaar onderwijs, ongeacht levens- of wereldbeschouwing, met als doel het stimuleren van de individuele, onafhankelijke zelfdenkendheid en het bevorderen van kritische analyse van al hetgeen gevoeglijk als algemeen bekend en voor waarheid en werkelijkheid aangenomen wordt en het verrichten van wat hiermee verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het inzichtelijk te maken van toegepaste en gebruikte middelen, gebezigde methodiek en manipulaties welke voorafgaand zijn – en leidend zijn tot – een staat van oorlog. Het delen van kennis, het opleiden van gastsprekers en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn maakt onderdeel uit van haar doelstellingen. De stichting stelt hiertoe alle relevante en beschikbare informatie en kennis ten dienste en zoekt en verleend daarbij ondersteuning en samenwerking met organisaties en individuen met overeenkomstige doelstellingen en belangen.