Home » Lessen en lezingen » Meimaand-Oorlogsmaand?

Meimaand-Oorlogsmaand?

“Dit schooljaar, 2022, zal het laatste jaar zijn dat ik actief voor de klas sta en Vredesonderwijs geef. Ik heb hierover in de afgelopen twee jaar flink mijn gedachten laten gaan en kort geleden heb ik de knoop doorgehakt. De reeds geplande gastlessen zal ik nog verzorgen maar ga niet meer zoals voorgaande jaren actief bij de scholen langs om lessen in te plannen. Mijn besluit heeft te maken met verschillende redenen, waarvan m’n eigen gezondheid de belangrijkste is. Daarnaast heb ik in de afgelopen 18 jaar met het geven van gastlessen op ruim 700 scholen mijn bijdrage meer dan geleverd. Op incidentele basis en op verzoek wil ik mij in de toekomst nog blijven inzetten wat betreft het (incidenteel) verzorgen van gastlessen maar zal ik me meer op het schrijven gaan richten.

Niet in de laatste plaats speelt de tijd van NU, waarin de leugen regeert en hoogtij viert, ook een bepalende rol. Miljoenen Europese burgers zijn NU actief betrokken geraakt in real-life praktijkonderwijs en de uitkomst zal mijns inziens vooral afhangen van de kwaliteit en vaardigheid in ZELF-denkendheid. Met het massaal zenden van wapentuig zegt men Vrede te willen brengen maar is daarmee een erg gevaarlijke en dodelijke koers ingezet waarmee al eeuwen vernietiging geoogst wordt. ELKE oorlog is het resultaat van misleiding en bedrog! De door de zittende macht gevolgde huidige koers is een onverantwoordelijke en vernietigende koers. Ik hou mijn hart – letterlijk en figuurlijk – vast, vrede wordt nooit bereikt met mensenslachting en vernietiging”.

Bert van Vondel – Stichting Vredesonderwijs Nederland