Home » Ambassadeurs

Categoriearchief: Ambassadeurs

Vrijwilliger (m/v) Pers & Publiciteit

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Deze eeuwenoude idealistische spreuk werd in de zeventiende eeuw door graveur Nicolaes Berau verbeeld in een pakkende gravure. De boodschap is simpel en eenvoudig, ze leggen de verantwoordelijkheid bij ons, de mens zelf. ‘Verbeter de wereld’.. misschien een ‘klusje’ voor jou?

advertentie-vredesonderwijs

Ben jij die gemotiveerde, communicatief vaardige, internet-kundige, vrij-denkende vrijwilliger (m/v) die zijn/haar bijdrage wil leveren op het gebied van Pers & Publiciteit? dan ben je meer dan van harte welkom.

Wat wordt er van je verwacht en wat kun je verwachten?

Geen vaste betaalde baan, geen auto, mooi kantoor, snelle laptop of geen smartfoon van de zaak, geen dertiende maand of vakantiegeld, niets van dat alles. Helaas…, daar heeft de Stichting (nu tenminste niet) geen middelen voor.

Was dat niet wat je wel zocht (wat – zeker gezien de tijd van tegenwoordig van hoge werkeloosheid – heel begrijpelijk is) dan hoef je niet verder te lezen.

Uiteraard mag je verder lezen om te ontdekken wat er achter deze vrijwilligersvacature schuil gaat, graag zelfs, misschien dat je er achter komt dat het wel iets voor jou is of voor iemand uit je vriendenkring kan zijn.

De wereld verbeteren, ook was het maar een klein beetje, daar moet je wel een beetje idealistisch voor ingesteld zijn. Naïef misschien ook wel, hoopvol en denken dat je iets ten goede kunt en mag bewerkstelligen, er vertrouwen in hebben dat jouw bijdrage iets betekent en de moed niet verliezen ook al lijkt de wereld in oorlog, onbegrip en razernij soms onder te gaan.

Dat is iets wat aan de basis ligt van Stichting Vredesonderwijs Nederland en wat ikzelf – Bert van Vondel, gastdocent – persoonlijk al vele jaren probeer uit te dragen. Op een iets andere manier en aanpak probeer ik mijn steentje bij te dragen, niet vanuit een lesboek of een lesmethode maar eerder als een conferencier die zijn jonge of oudere toehoorders en toeschouwers met een kist vol authentieke toeters en bellen probeert mee te nemen in het verhaal van de oorlog en ze zo ZELF aan het denken te zetten ipv na-te-denken.

Voor mij is elke oorlog een misdaad tegen de menselijkheid, een verwerkelijking van gruwelijke verschrikkingen en ellende waarin mensen zowel daders als slachtoffers zijn.

Oorlog is een verhaal van vernietiging waarvoor geen mens gevrijwaard is, net zo min er sprake is of kan zijn van absolutisme. Daderschap en/of slachtofferprofiel op basis van raciale kenmerken, religie, of levensovertuiging is onbestaanbaar. De waanzin die oorlog genoemd wordt diskwalificeert niets of niemand, vernietigt en sluit geen levend wezen uit.

Vredesonderwijs is ook meer dan het jaarlijks in herinnering brengen van een periode die bekend staat als Tweede Wereldoorlog en deze in gedachten te laten her- of doorleven op basis van exclusief dader en/of slachtofferschap. ‘DE oorlog’ is niet beperkt tot WOII, miljoenen mensen hebben hun leven verloren in mensenslachtingen voordien en natijd.

Als wij mensen niet aflatend en blijvend onze blik verruimen en met open vizier elke vorm van oorlog onderzoeken, blijven zoeken naar mogelijkheden om deze te bestrijden zullen miljoenen mensen in de toekomst het slachtoffer hiervan worden. In de geschiedschrijving is absolute waarheid een absolute onmogelijkheid en on-gelijk aan werkelijkheid die slechts en enkel het geheel kan zijn van alle waarheden en onwaarheden tezamen. Zelf denken in plaats van na-volgen is en blijft de onveranderde kern van mijn verhalende betoog.

Wat kan JIJ daarin voor waardevols betekenen?

JIJ zorgt o.a. voor het opzetten en onderhouden van de mediacontacten, naar de schrijvende, de sprekende media, analoog en digitaal, jij bent het eerste aanspreekpunt voor scholen en stichtingen, jij ondersteunt in wezen met jouw inzet en bijdrage het werk van de Stichting Vredesonderwijs Nederland en dat in de breedste zin van het woord.

Nogal een mond vol en zeker een hoop werk…

Heb jij je door de bovenstaande berg informatie heen gelezen en denk je.. mmhh, misschien wel iets voor mij? Echt een uitdaging!
Neem dan (vrijblijvend) contact op, stuur een mailtje naar info@vredesonderwijsnederland.nl of bel 0615 287 0567.. dat is nog sneller ook.

Misschien tot ziens en mogelijk welkom..

Docent Vredesonderwijs B. van Vondel

bert-2016

Elke oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid.
In de geschiedschrijving is absolute waarheid een onmogelijkheid, in oorlog(en) wordt de leugen tot werkelijkheid verheven.
Oorlog is misleiding en bedrog!

Al tientallen jaren houd ik mij actief bezig met oorlog en vrede, over de achtergronden, over de oorzaken, over gevolgen. Ik ben breed georiënteerd, van eeuwen voor de Westerse jaartelling tot aan de Wereldonrust van vandaag de dag met een specialisatie in WOI. Dit alles probeer ik te bezien vanuit de Vrijdenkersgedachte wat kort gezegd samengevat verhaald: alles denken zonder het te hoeven zijn. Van links-radicaal tot extreemrechts, van ultra-nationaal tot fundamentalisme, mijn kennis-en-kring is navenant.

Ik houd mij actief met Vredesonderwijs dat verder strekt dan het jaarlijks in herinnering brengen en het laten herleven van de periode die bekend staat als Tweede Wereldoorlog. Als Gastdocent Vredesonderwijs verzorg ik door heel Nederland dagdeel durende gastlessen voor het basis- en middelbaar onderwijs, lezingen betreffende toegepaste methodes aangaande propaganda en haatzaaierij en lezingen betreffende de Nederlandse Hongerwinter(s) – niet alleen WOII maar óók WOI

In de afgelopen jaren heb ik veel en actief onderzoek verricht in o.a. radicalisatie op internet, weet van links- en rechtsradicalisme, de meerlagige, complexe werking en invloed van beeldvorming en propaganda. De afgelopen 10 jaar (2006 – 2016) heb ik gastlessen verzorgd aan ca. 500 groepen 8 – 7/8 van het basisonderwijs, niet alleen in Groningen maar ook ver buiten de provinciegrenzen, in Brabant, Gelderland, Noord Holland, Drenthe, Friesland. Ik blijk het verhaal zo te kunnen brengen dat kinderen geboeid en ademloos drie uur luisteren, kinderen met leer en gedragsproblemen, add, adbd, pddnos.

Op verzoek van de Stichting Herdenkingsstenen Veendam Wildervank heb ik gastlessen verzorgd op alle scholen in Veendam, Wildervank en Burgercompagnie. Ook voor het Dollard College in Winschoten heb ik enkele jaren geleden een uitgebreide gastlezing verzorgd over Oorlog en Vrede met Srebrenica als leitmotiv, College-lezingen gegeven aan studenten toegepaste psychologie, lezingen voor Rotarians, vrouwen van nu, schakelklassen op het Ubbo aan kinderen uit AZC’s…, het is slechts een kleine greep uit wat ik doe.

Ik houd mij actief met Irenologie, zogezegd de tak van de wetenschap die processen die tot vrede leiden en die dit in stand houden bestudeert, ik zie mezelf als en ben Irenoloog. Voor mij is een absolute waarheid een absolute onmogelijkheid en on-gelijk aan werkelijkheid die slechts en enkel het geheel kan zijn van alle waarheden en onwaarheden tezamen, daarom ook is en blijft de kern van mijn verhalende betoog onveranderd, zelf denken in plaats van na-volgen.

Ik maak gebruik van veel z.g. authentiek leskistmateriaal om te illustreren en de kinderen ter hand te stellen, documentatie, voorwerpen, uit de tijd waarover ik spreek. In grote lijnen bestaat het verhaal dat ik houd uit 3 segmenten, a) het tonen van andere manieren om te zien, te horen en te denken, b) aanloop naar WOI en verbinding met voorgaande conflicten en c) WOII. Ik gebruik daarbij zoals gezegd aanschouwelijk materiaal, maar ook voorbeelden die aanzetten tot zelf-denken. Tot najaar 2015 heb ik dit op eigen naam en titel verricht en heb dit sindsdien ondergebracht in stichtingsvorm met een uit drie personen bestaand stichtingsbestuur.

De gemeente Oldambt (Gr) heeft gemeend de toegevoegde waarde van het Vredesonderwijs te moeten ondersteunen door een substantiële financiële bijdrage die alle scholen gelegen binnen de gemeentegrenzen in staat stelt hiervan gebruik te maken en spreekt de hoop en verwachting uit dat alle onderwijsinstellingen binnen de gemeente deze Vredeslessen vast en terugkerend onderdeel te laten uitmaken van het lespakket.

Wordt Ambassadeur

Steun het werk van Stichting Vredesonderwijs Nederland, (S.V.N.) wordt Ambassadeur.

Je kunt als leerkracht, maar ook als ouder of leerling als Ambassadeur optreden voor S.V.N. Praat erover op school, in de ouderraad, in het schoolteam. Zet acties op om de gastlezingen mogelijk te maken, maak geld vrij voor een gastles, neem contact op. Kijk op de site naar mailadres en telefoonnummer.