Home » Ambassadeurs » Docent Vredesonderwijs B. van Vondel

Docent Vredesonderwijs B. van Vondel

bert-2016

Elke oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid.
In de geschiedschrijving is absolute waarheid een onmogelijkheid, in oorlog(en) wordt de leugen tot werkelijkheid verheven.
Oorlog is misleiding en bedrog!

Al tientallen jaren houd ik mij actief bezig met oorlog en vrede, over de achtergronden, over de oorzaken, over gevolgen. Ik ben breed georiënteerd, van eeuwen voor de Westerse jaartelling tot aan de Wereldonrust van vandaag de dag met een specialisatie in WOI. Dit alles probeer ik te bezien vanuit de Vrijdenkersgedachte wat kort gezegd samengevat verhaald: alles denken zonder het te hoeven zijn. Van links-radicaal tot extreemrechts, van ultra-nationaal tot fundamentalisme, mijn kennis-en-kring is navenant.

Ik houd mij actief met Vredesonderwijs dat verder strekt dan het jaarlijks in herinnering brengen en het laten herleven van de periode die bekend staat als Tweede Wereldoorlog. Als Gastdocent Vredesonderwijs verzorg ik door heel Nederland dagdeel durende gastlessen voor het basis- en middelbaar onderwijs, lezingen betreffende toegepaste methodes aangaande propaganda en haatzaaierij en lezingen betreffende de Nederlandse Hongerwinter(s) – niet alleen WOII maar óók WOI

In de afgelopen jaren heb ik veel en actief onderzoek verricht in o.a. radicalisatie op internet, weet van links- en rechtsradicalisme, de meerlagige, complexe werking en invloed van beeldvorming en propaganda. De afgelopen 10 jaar (2006 – 2016) heb ik gastlessen verzorgd aan ca. 500 groepen 8 – 7/8 van het basisonderwijs, niet alleen in Groningen maar ook ver buiten de provinciegrenzen, in Brabant, Gelderland, Noord Holland, Drenthe, Friesland. Ik blijk het verhaal zo te kunnen brengen dat kinderen geboeid en ademloos drie uur luisteren, kinderen met leer en gedragsproblemen, add, adbd, pddnos.

Op verzoek van de Stichting Herdenkingsstenen Veendam Wildervank heb ik gastlessen verzorgd op alle scholen in Veendam, Wildervank en Burgercompagnie. Ook voor het Dollard College in Winschoten heb ik enkele jaren geleden een uitgebreide gastlezing verzorgd over Oorlog en Vrede met Srebrenica als leitmotiv, College-lezingen gegeven aan studenten toegepaste psychologie, lezingen voor Rotarians, vrouwen van nu, schakelklassen op het Ubbo aan kinderen uit AZC’s…, het is slechts een kleine greep uit wat ik doe.

Ik houd mij actief met Irenologie, zogezegd de tak van de wetenschap die processen die tot vrede leiden en die dit in stand houden bestudeert, ik zie mezelf als en ben Irenoloog. Voor mij is een absolute waarheid een absolute onmogelijkheid en on-gelijk aan werkelijkheid die slechts en enkel het geheel kan zijn van alle waarheden en onwaarheden tezamen, daarom ook is en blijft de kern van mijn verhalende betoog onveranderd, zelf denken in plaats van na-volgen.

Ik maak gebruik van veel z.g. authentiek leskistmateriaal om te illustreren en de kinderen ter hand te stellen, documentatie, voorwerpen, uit de tijd waarover ik spreek. In grote lijnen bestaat het verhaal dat ik houd uit 3 segmenten, a) het tonen van andere manieren om te zien, te horen en te denken, b) aanloop naar WOI en verbinding met voorgaande conflicten en c) WOII. Ik gebruik daarbij zoals gezegd aanschouwelijk materiaal, maar ook voorbeelden die aanzetten tot zelf-denken. Tot najaar 2015 heb ik dit op eigen naam en titel verricht en heb dit sindsdien ondergebracht in stichtingsvorm met een uit drie personen bestaand stichtingsbestuur.

De gemeente Oldambt (Gr) heeft gemeend de toegevoegde waarde van het Vredesonderwijs te moeten ondersteunen door een substantiële financiële bijdrage die alle scholen gelegen binnen de gemeentegrenzen in staat stelt hiervan gebruik te maken en spreekt de hoop en verwachting uit dat alle onderwijsinstellingen binnen de gemeente deze Vredeslessen vast en terugkerend onderdeel te laten uitmaken van het lespakket.