Home » Geschied-en-is » Het Parool – Hongerverslag

Het Parool – Hongerverslag

Parool 1

Het Parool

– Speciaal Bullentin –

Verschijnt iederen dag – Snel doorgeven!

Amsterdam, 30 Sept. ’44 / 9 uur vm

Nederland is er slechter aan toe dan Frankrijk en België

De correspondent van een Amerikaansch persbureau, die zich thans in Eindhoven bevindt, schrijft, dat het Nederlandsche volk in dezen oorlog meer geleden heeft dan eenig ander volk in Europa. Hij trof in ons land grootere armoede aan dan hij sinds de landing in Noord-Afrika had meegemaakt. ook in Frankrijk en België was de toestand slecht, maar toch niet te vergelijken met de toestand hier. Er is in Nederland niet voldoende voedsel, geen kleeren (zelfs niet “zwart”), geen brandstof, geen luxe. De menschen schijnen, volgens dezen correspondent, geleefd te hebben van de voortbrengselen uit hun moestuintjes.