Home » Columns » De Eerste Ster

De Eerste Ster

Ster.7

Lang voordat het geloof geboren werd maakten de (heidense) mensen van toen al gebruik van tekens en symbolen om belangrijke kennis te bewaren. In die tijd bestond er geen internet, wikipedia of google en alle kennis moest opgeslagen worden in simpele leesbare tekens. De stand van de maan, zon en sterren waren belangrijk, want op die manier kon je zien wanneer je moest zaaien of oogsten. Ook werd in tekens vertelt hoe je het beste samen kon leven zonder ruzie. Deze tekens zijn voor een groot deel terug te vinden in het Rad (wiel). In het woord RAD vind je ook het woord RAAD (advies) terug. Hieronder zie je twee rad-tekens (een driehoek met de punt omhoog en een driehoek met de punt naar beneden) die tot het horizontale stippellijntje in elkaar geschoven worden.

          —       Ster-2Ster-3Ster-4 Ster-5Ster.7

Met deze twee driehoeken worden de man en vrouw bedoeld. Blauw voor de man, geel voor de vrouw. Al duizenden jaren vertellen deze tekens dat een veilige samenleving alleen kan bestaan als er een natuurlijk evenwicht is. Om in harmonie, vrede, veiligheid en voorspoed te kunnen leven moet het verbond tussen man-en-vrouw in balans zijn. Het teken van de Heidense Eerste Ster is zo belangrijk dat ook het Joodse geloof en de Islam dit teken gebruikt hebben. In het Joodse geloof wordt vertelt dat David achtervolgt werd door soldaten van koning Saul. Hij verstopt zich in een grot en een reusachtige spin maakt dan snel een web met zes punten voor de ingang. Door dat spinnenweb geloven de achtervolgers niet dat er net voortijd nog iemand in die grot gevlucht is. In het Joodse geloof hebben ze daarom de Heidense Eerste Ster Davidster genoemd. Hetzelfde verhaaltje vind je ook terug in de Islam als Mohammed onderweg is naar Jathrib. Eigenlijk gebeurt daar precies hetzelfde, ook hij wordt in het verhaal achterna gezeten door soldaten, vlucht een grot in en ook hier komt er een spin die de grot met een web dicht spint.