Home » Columns » Enfanterie voorop..

Enfanterie voorop..

In elke oorlog zijn het de kinderen die vooruit gezonden worden en in de vuurlinie voorop lopen. Elk geschikt en bruikbaar wapen wordt ingezet en is daarbij een geoorloofd wapen, een wetmatigheid in elke oorlog.

Elke oorlog is ook het resultaat van misleiding en bedrog en speelt het emotionele aspect de hoofdrol in elke actie, voorafgaand aan moord en doodslag. Kinderen spelen daarbij een belangrijke en succesvolle rol en zijn niet weg te denken in de propaganda, het is tenslotte een Emotional Battle. Smeerlappen misbruiken goede menselijke eigenschappen voor hun eigen duistere en moorddadige zaken, de kinderlijke onschuld wordt geslachtofferd.

Zo werden in de eerste Golfoorlog duizenden Iraanse kinderen fysiek ingezet als levende mijnruimers op het slacht-veld die het pad vrijmaakten, in volle overtuiging en kinderlijke onschuld spetterden zij in stukken geslagen de profeet tegemoet. Khamenei, Mao, Stalin, Hitler, Obama om maar een paar te noemen … al dan niet erkende dictators, ze maakten naast gebruik van de smerigste vernietigingswapens ook gebruik van de kinderlijke onschuld.

Niet en nooit goed te praten, never politiek correct, noch door links of rechts. Of ze nu Nayirah, Vany, Svetlana, Gudrun, Anuna of Greta heten, kinderlijk naïef danwel idealistisch zijn, autistisch zijn of aan het syndroom van asperger lijden, deze kinderen horen niet in de frontlinie maar dienen beschermd en horen niet voor het voetlicht.

Zij die dit mogelijk maken, goedpraten en toestaan moeten aangepakt, zij zijn goed fout, zij faciliteren de smeerlappen, zij plaatsen de Enfanterie voorop!