Home » Columns » Emotion is killing…

Emotion is killing…

Dat …. was de aanhef van een kort epistel dat volgens Facebook normering op 27 september 2019 de aanleiding was om mij – Bert van Vondel, gastdocent Vredesonderwijs van de Stichting Vredesonderwijs Nederland – als gebruiker op dit social network te weren. Kinderen horen niet en nooit ingezet te worden in oorlogvoering, dat is mijn vaste overtuiging en zeker niet in de propagandavoering, dat was in korte weergave ook de strekking van het gewraakte verhaal.

Of het nu om militaire, politieke of economische motieven gaat, kinderen horen hierin geen rol te spelen, kinderen horen niet in de frontlinie maar dienen beschermd en horen niet voor het voetlicht. De gedachtenpolitie was er snel bij, binnen 5 minuten nadat ik het als een aanvullende reactie geplaatst had onder een eerder geplaatst bericht met de titel ‘Enfanterie voorop’.

Ik werd hiervoor drie dagen geblokt als gebruiker. Het epistel had ik echter tegelijkertijd OOK als nieuw & apart bericht op de tijdlijn geplaatst. In hun overijver hadden de censoren van Facebook dit aparte bericht over het hoofd gezien, een bericht dat door enkele gebruikers al gedeeld was. Enkele uren later werd ook deze bijdrage van het sociale netwerk Facebook gewist. Al met al een vreemde gang van zaken en ik vroeg mij in alle ernst af wat zo brandbaar was aan de inhoud. Navolgend kunt u kennis van deze inhoud nemen die – amper aangepast – overgenomen is, dus leest u even mee als u interesse heeft.

Mijn stelling was en is dat – onverschillig welke – wereld-problemen dan ook, deze niet opgelost kunnen worden, zelfs met alle wil van de wereld niet, door een kind vooraan in de propagandavoering op te nemen. Dat het geen zoden aan de dijk zet om uit de schoolbanken weg te lopen of met een bord omhoog te staan in de winkelstraat. Ik voegde daar aan toe dat ook ik toentertijd, als 14-jarig kind, om de milieuvervuilingsproblematiek aan de kaak te stellen, vooraan heb meegelopen, aangesproken en gevoed werd door dezelfde gedachte, gelanceerd door dezelfde en gelijksoortige denktanks. Het was MIJN toekomst. Ik blokkeerde spoorwegovergangen en kruispunten, samen met medescholieren, haalde de kranten, kwam in het nieuws, maar … nothing new, the game is the same.

Mijn stelling is dat kinderen in de frontlinie direct een vuurrood alarmsignaal moeten laten afgaan, zeker en vooral als ze prominent, globaal en meningsvormend in de publiciteit gezet worden, dat dit misdadig is! Emotie, opgeroepen door een kind, is vele malen dodelijker dan een met wapens behangen, kogels rond-spuitend kind/Enfant.

DAT was de inhoud van het gewraakte epistel dat van Facebook verwijderd werd! 

Alle oorlogen zijn het resultaat van misleiding en bedrog, een boodschap welke ik al meer dan 15 jaar met heel veel liefde op scholen door heel Nederland deel.

Kennis is macht, emotion is killing…