Home » Geschied-en-is » Een valse Tropische Verrassing?

Een valse Tropische Verrassing?

Pearl Harbor artikel

Hilo Tribune Herald, zondag 30 november 1941

Op zondagmorgen 7 december 1941 viel Japan de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor in Hawaï aan. Bij deze aanval stierven 2.467 mensen (2.402 Amerikanen en 65 Japanners), vielen er 1.282 gewonden (Amerikanen) en 1 Japanner werd gevangen genomen. Als je in de geschiedschrijving zoekt lees je dat het een verrassingsaanval was die een grote schok was voor het Amerikaanse volk en dat deze aanval de directe reden was dat Amerika in de Tweede Wereldoorlog mee ging vechten. Op maandag 8 december 1941 verklaarde de Verenigde Staten van Amerika de oorlog aan Japan en daarmee ook aan haar bondgenoten Duitsland en Italië.

Geen enkele oorlog begint ‘zo maar’, geen enkel volk in de wereld is ‘de enige echte dader’ en geen enkele waarheid is de enige echte waarheid in de wereld. Kijk eens naar het krantenartikel in de Hilo Tribune Herald waarin met grote letters staat “Japan may strike over weekend”. (Japan kan dit weekend aanvallen) Deze krant is van zondag 30 november 1941, een week voor de Japanse aanval!

Er bestaat een ‘Waarheidsregenboog’ waar alle miljoenen waarheden in thuis horen, net als alle kleuren in de regenboog. Er is niet een kleur de enige echte kleur, er bestaat ook geen waarheid die de enige echte waarheid is.

Alle waarheden samen vormen samen de werkelijkheid.

Elke oorlog komt door misleiding en bedrog, controleer alles wat je hoort, ziet, vertelt wordt, geloof niets ‘zo-maar’. Klopt iets of is het misschien een ‘valse Tropische Verrasing?’